Блог

Йога поза “Шавасана”

Що е то – Йога поза “Шавасана”  ? Думата “шава” означава “труп”, ” асана” означава ” поза”. Можем да срещнем тази поза и под името “Мритасана” или мъртва поза. Йога поза “Шавасана” е поза за тотален релакс, която можем да практикуваме в началото, средата или в края на часа. Когато практиката ни започва в тази […]

Дишай… Breath…

Една дума ще чувате постоянно когато посетите йога клас- ДИШАЙ! Етo защо🤗🤸🙏🤸💗 Човек се състои от 75 трилиона (75 000 000 000 000) клетки и всички те трябва да дишат, получавайки по този начин не само кислород, но и прана – жизнена енергия, без която животът ни е немислим. Установено е, че само 10% от […]

Дишай… Breath…

In yoga you will hear constantly one word – BREATH Here’s why 🤗🤸🙏🤸💗 The human body consists of 75 trillion (75,000,000,000,000) cells and they all have to breathe, thus obtaining not only oxygen but also prana – vital energy without which life is unthinkable. It has been found, that only 10% of the energy is […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top