Цени

Зала Йога Глоу

Посещения Цена лв.
Единични посещения 10 лв.
Карта за 4 посещения 36 лв.
Карта за 8 посещения 64 лв.
*** Приемаме карти Мултиспорт

Онлайн практики

Посещения Цена лв.
Месечен абонамент 50 лв.
Индивидуална онлайн практика 25 лв.
Ваучер за подарък + индивидуална практика 50 лв.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top