От безпомощност до изцеление: Само започни!

От безпомощност до изцеление: Само започни! В тези времена е толкова лесно да усетим чувството на безпомощност. Да почувстваме че има толкова много нередности във вътрешното ни -Аз, във взаимоотношенията ни с хората, работата, и цялата планета. Да се почувстваме толкова малки, и че никога не бихме могли да направим сами разлика … Да променим […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top