5 идеи за хапване преди Йога практика

  В тази статия ще предложа моите 5 идеи за хапване преди Йога Йога не е просто прекрасен начин да отпуснем ума и стегнем тялото си. Йога е и една от най-препоръчителните дейности за стимулиране на  кръвоносната и лимфната системи. Движенията, усукването, навежданията напред и назад, различните дихателни техники увеличават ефективността от обмяната на веществата, […]

Дишай… Breath…

In yoga you will hear constantly one word – BREATH Here’s why 🤗🤸🙏🤸💗 The human body consists of 75 trillion (75,000,000,000,000) cells and they all have to breathe, thus obtaining not only oxygen but also prana – vital energy without which life is unthinkable. It has been found, that only 10% of the energy is […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top