YOGA GLOW

От безпомощност до изцеление: Само започни!

От безпомощност до изцеление: Само започни!

В тези времена е толкова лесно да усетим чувството на безпомощност.

Да почувстваме че има толкова много нередности във вътрешното ни -Аз, във взаимоотношенията ни с хората, работата, и цялата планета.
Да се почувстваме толкова малки, и че никога не бихме могли да направим сами разлика … Да променим нещо….

Ето една кратка и лесна медитация, с която да започнем промяната от безпомощност до изцеление:

Затвори очи.

Позволи на ума, сърцето си да усети спомен, образ на някого, друго същество или място, което страда.
Почувствай го напълно, усети болката колкото и да е трудно. Бъди точен и конкретен: намисли си точно определно същество или място. Усети къде, в коя област на тялото ти се зараждат гняв или тъга. Позволи това чувство да дойде. Усети своята безпомощност: огромна, съкрушима, неизбежна….

Сега, към това отворено място на нежност, започни да дишаш.

Макар и трудно в началото, дишай бавно и дълбоко.

С всяко вдишване виж, усети, познай болката. С всяко издишване усещай това пространство, изчиствайки го от болката, усети ЛЕКОТА.

Продължи: Вдишай дълбоко и осъзнай това предизвикателство, издишай и усети изцелението.

Със всеки дъх виж себе си, приятеля си, земята, костенурката или любимата птица, живеещи в любов, защита и ЛЕКОТА. Разлей тази любов по цялото си тяло…

Когато си готов,  дори и 5 минути са много – завърши тази медитация.

С усещанете за взаимопомощ изцеляваме както себе си, така и света около нас.

Нека страхът се превърне в доверие.
Нека земята  бъде излекувана, водите чисти.
Нека всички същества бъдат здрави, благословени и живеят с лекота.
Нека дъхът ми бъде благословия.

Връщай се честичко към тази медитация. Любовта започва от вътре, и се преобразува в красота отвън!

Създай вътрешен мир и покой с душата си, и помогни на планетата.

Продължаваме с онлайн практики в неделя, понеделник и четвъртък.

За контакти и повече статии, посетете сайта ни:

www.yogaglow.bg

Posts created 35

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top